Burgemeester De Hesselleplein is genoemd naar M.J.C.K. de Hesselle, burgemeester van 1894-1913.  Hij was mede-oprichter van de Oranje Nassau mijnen. Het plein heette vroeger Lindeplein.

h6r2-y13 Burg. De Hesselleplein - Zitbank t.h.a. Ir.Dinger

De tekst op de herdenkingsmuur luidt: ‘Aan Ir. Dinger voorzitter der VVV 25 jaar burger van Heerlen 31-8-1935’. Het Burg. De Hesselleplein en het Tempsplein zijn d.m.v. een verbindingsas (Deken Nicolayestraat) met elkaar verbonden en vanaf het Tempsplein naar de Nobelstraat. Vanaf het midden van het Tempsplein kijk je recht tegen de hoofdingang van de voorm. Ambachtschool. Een soortgelijke as verbindt het Tempsplein met het Raadhuisplein en met de laan van Hövell tot Westerflier. Dit alles geheel in de lijn met de tuinstadgedachte van Jan Stuyt.

h6r2-y01 Burg. De Hesselleplein - Herbouwde LTS

De voorm. Ambacht- en Mijnschool werd gebouwd in 1913 naar ontwerp van Jan Stuyt, als onderdeel van zijn stedebouwkundig plan. In 1917 en 1920 werd de school uitgebreid met de zuidvleugel aan de Smedestraat en in 1930 met de vleugel aan de Ververstraat. In 1996 is het gebouw zo goed als afgebrand, op de voorgevel na. In 1999 is de school volledig herbouwd in de oude stijl en verhoogd met een in glas uitgevoerde verdieping.
Het gebouw is nu een onderdeel van het APG.

IMG_0359

Siertorentje met windvaan, smederij, Hubert Laudy (1888-1977).

Versiering op één van de zijgevels.

Smeedkunst op het hekwerk aan de voorkant van het gebouw – Ontwerp Hubert Laudy

De achterkant van het gebouw heeft twee uitbouwsels die nogal futuristisch aandoen.

Woningen aan het Burg. De Hesselleplein.

Het APG-hoofdkantoor ( was ABP) uit 1974 is van 2007-2015 gerestaureerd. Er hoort een prachtige tuin bij met daarin de ‘Rozenhof’ of ‘Ir. Dingertuin’, genoemd naar A.E. Dinger, ingenieur bij de Staatsmijnen. De in 1911 bij zijn woning aangelegde tuin werd in 1923 uitgebreid met een zwembad (nu een bassin met waterplanten) en een tennisbaan (nu een rosarium). Een bordje verwijst naar een villa in de tuin, maar er staat ook een onderkomen woning bij. Sinds maart 2018 staat in de tuin een technische zonnebloem waarvan de bladeren, bedekt met zonnepanelen, overdag met de zon meedraaien.

Indië-monument – augustus 2019. Tekst op het monument in het Indisch en in het Nederlands.

Diverse typen woningen met gevelversieringen in de Ververstraat. Schoolstraat.

Terugkeren op de route en via de Coriovallumstraat naar de Putgraaf.