h6r3-a01 Akerstraat- Zicht op het noorden vanaf de rotonde

Zicht op de Akerstraat ten noorden van de rotonde (Akerstraat-Putgraaf).

De Akerstraat heette vroeger Akerlaan, Akenweg, Akenerweg. In 1925 verdwenen de bomen in de laan i.v.m. de aanleg van de tramlijn Heerlen-Kerkrade.

h6r3-a03 Akerstraat - Cafe Bijsmans

Café Bijsmans (gesloten)

h6r3-a04 Akerstraat - Ooit Bodega La Mancha - Laurens Bisscheroux

Ooit “Bodega La Mancha”, Laurens Bischeroux (1934-1997)

Zicht op de Akerstraat ten zuiden van de rotonde, met gevelversiering, en panden die op de nominatie staan om te verdwijnen. Maar een intiem balkonnetje, ooit onderdeel van Hotel Vijgen, blijft bestaan. Een vergeten mini opplak schilderingetje ten noorden van de rotonde.

Gedachteniskapel voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Het is ontwerp van F.Peutz met glas-in-lood vensters van E.Laudy.

Gedenkplaat naast de kapel.

h6r3-a11 Akerstraat Gedenkplaat

De gedenkplaat links naast de ingang van de begraafplaats is afkomstig uit de voorm. synagoge aan de Stationstraat en herinnert aan de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde joodse inwoners van Heerlen. Hun namen zijn nu ook geplaatst op de struikelstenen die her en der in de stad op de trottoirs zijn ingemetseld voor de huizen waar deze mensen gewoond hebben.

De Algemene Begraafplaats tussen de Akerstraat en de Groene Boord is aangelegd in 1821. Graven van Henri Sarolea 1844-1900; Frits Peutz 1896-1900; Martin van Grunsven 1896-1969.

Wandeling over de begraafplaats 2020

Links een herdenkingskruis en rechts, in het centrum van de begraafplaats, is in 1918 een monument opgericht ter herinnering aan vijftien Belgische geïnterneerden die tijdens WO I in kampen in Heerlen zijn overleden. Zij waren hierheen gevlucht om de oorlog in België te ontlopen.

Graftombe ontworpen door en eigendom van de eigenaren van Villa Imstenrade, Het beeld is van Cortenstaal en stelt een echtgenoot voor met een bos bloemen (margrieten) van de kunstenaar Toni Mari (Spanje).  Okt. 2020.

Er staat een neo-classicistische kerkhofkapel die in 1848 is gebouwd door de baron De Loë (van Terworm)als gedachtenis-kapel voor zijn in 1847 overleden echtgenote; interieur kapel; grafkelder.

Boven de ingang zijn de wapens van De Loë (rechts) en Van Böselager (links) afgebeeld met het opschrift ”Memoriae liberae baronissae Antoniae a Loe Mheer ex baronibus a Boeselager nat.1827 1ma. Martii def, 1847 12 Octobris. Genere nobilis, moribus nobilioris, religone nobilissima. R.I.P”.
(Ter nagedachtenis aan de barones Antonia de Loe Mheer geboortig Van Böselager, geboren 1 maart 1827, gestorven 12 october 1847. Edel door afkomst, edeler door karakter, ‘t edelst door vroomheid. Moge zij rusten in vrede).

h6r3-a20 Akerstraat - Begraafplaats - Het doodverzwegen kind

Ter nagedachtenis aan de vele doodgeboren kinderen is een monumentje ontworpen: “Het doodverzwegen kind”, graniet/brons, Lou Wouters, 2005.

De voorm. Joodse begraafplaats, waar, volgens de Joodse wet, de graven nooit mogen worden geruimd.

Voorm. kantongerecht met een onbekend kunstwerk erachter.

Mooie gevels en een apart torentje.

Heerlen deel 3 pag 63,1

Dubbele stadsvilla

Villa met in de nok mogelijk het symbool van de Vrijmetselaars, Opperbouwmeester des Heelals, de hamer staat voor kracht en doorzettingsvermogen, de passer voor zelfonderzoek en de driehoek is het alziend oog (Rijksmonumenten Heerlen).

AZL, voorm. Hoofdkantoor Algemeen Mijnwerkersfonds, J. Wielders, 1940.

Het linker gedeelte is een uitbreiding van beton van W. Arets.

h6r3-a30 Akerstraat - Relaties

Rechts naast het gebouw staat een kunstwerk: “Relaties”, brons, zwarte en rode graniet, Sjra Schoffelen, 1996. Het kunstwerk refereert aan de voorgeschiedenis, de nieuwe structuur en de toekomst van het AZL.

h6r3-a32 Akerstraat - Bebouwing

Zicht op een stuk bebouwing van de Akerstraat van noord naar zuid.

h6r3-a33 Akerstraat - Hoek Oliemolenstraat - Peutzgevel

Zicht van zuid naar noord. Het pand op de voorgrond, hoek Oliemolenstraat, is een ontwerp van F.Peutz, in opdracht van de weduwe van apotheker Claessens, 1936. In het pand ernaast was in de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw de Handelsschool Waaifoort gevestigd. Ook dit pand is ontworpen door F.Peutz.

De oorspronkelijke R.K. jongens HBS, het Bernardinuscollege, met het klooster van de paters Franciscanen werd ontworpen door architect Jozef Seelen in Neo-Gotische stijl. Het onderwijs begon er in 1913. Het was de eerste HBS in Nederland die geen specifieke religieuze achtergrond van de leerlingen vereiste. Aan de westzijde van het oorspronkelijke complex bevindt zich de in 1923 door Jos Wielders ontworpen huidige ingang en het gymnasium. Het complex is enkele jaren geleden gerestaureerd door J.Coenen en F. de Ley. Rechts naast de school bevindt zich de kapel van Bernardinus van Sienna uit 1930-1931, architect Jos Wielders. In 1970 is de kapel inwendig vernieuwd.

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe gymnasiumvleugel is aan de zijkant van dit gedeelte aan de Akerstraat een reliëf aangebracht. Hier spreekt Franciscus de mensen toe en “de vogels hangen aan zijn lippen”. Het is gemaakt van uitgebakken klei. De maker is Frans Cox.Het reliëf tegen de zijkant van de kapel stelt Bernardinus van Siena (naar wie de school genoemd is) voor en is ontworpen door Pater Renaldus Rats.

Villa Boomgaard op nr. 90 en een versierde gevel bijna ernaast.

Villa Haex is in 1913 gebouwd in neoclassicistische stijl, arch. Jan Stuyt. Mr. A.Haex was juridisch directeur van de Oranje Nassau mijnen. De villa moest de entree vormen van de Molenberg.

Het plastiek op de rotonde stond tot 2006 in de tuin voor de villa: “Dialoog”, Pierre Lumey, 1999. Het stelt soliditeit en transparantie voor.

h6r3-a60 Akerstraat - Ontwikkeling-Cyril Laudy- Tuin villa Haex

In de tuin links naast de villa staat een hoog kunstwerk: “Ontwikkeling”, Cyril Laudy.

Tegen de zijkant van de villa staat nog meer kunst: Naakt – haan en bokkenkop. Ergens in de straat een onbekend muurbloempje.

Grotiuscollege. Voor de school staat een beeld: “Coëducatie”, H.J.J. Damenburg, 1963

h6r3-a63 Akerstraat - Bebouwing

De achterkant van Hoeve De Bek (rechts op de foto) met nieuwbouw aan de linkerkant.

Woningbouw richting Heesberg

Dubbele villa met aan de achterkant een spreuk.

h6r3-b01 Caumerbeeklaan

Caumerbeeklaan

Bongaertslaan, als één van de straten met overwegend witte huizen, waarvan één met een nisje in de gevel en een ander met een speelse rij personen.  De straat is genoemd naar Charles Bongaerts (1909-1944) Hij was verzetsstrijder in W.O.II en overleed in concentratiekamp Neuengamme.

Heerlen deel 3 pag 67,4

Zicht op de rotonde op de Molenberglaan en de verderop gelegen St. Franciscusweg.