Gouv. Baron Van Hövellplein met dubbele villa en een voorm. mijnwerkerskolonie, de Kasteelbuurt, gebouwd in 1926-1927

h6r7-p05 Gouv.Baron van Hovellplein - Maria Maagd der armen

Op de hoek van de Zandbergsweg staat een Mariabeeld,”Maria Maagd der armen”, Jan Lücker, 1953.

Ingeklemd tussen Schuureikenweg – Gouv. Baron Van H.plein en Zandbergsweg ligt de woninggroep ‘Kasteel’, uit 1911, versierd met rode baksteen, oorspronkelijk bedoeld voor ambtenaren van de staatsmijnen.

Naast de woninggroep ligt een fietspad, het mijnspoorpad. In de tijd dat de staatsmijnen nog bestonden liep hier het mijnspoor van de Staatsmijn Hendrik en de Staatsmijn Emma naar het rangeerterrein in Nuth. Hier denderden de kolentreinen vierentwintig uur per dag af en aan op nog geen twintig meter van de eerste woningen.

Zandbergsweg met de R.K. Onze Lieve Vrouwekerk, een witgeschilderde zaalkerk gebouwd in 1949 naar ontwerp van H.G.Akkermans.

Voor de kerk ligt een plantsoen en in de tuin naast de kerk, tussen de voorm. pastorie en kapelanie staan twee plastieken.

h6r7-t07 Zandbergsweg - Voorm. Steenberg

De wijk Steenberg, nu Mariagewanden, werd meteen na de Eerste Wereldoorlog (1919-1921) gebouwd voor de toestromende mijnwerkers. In ijltempo werden er honderden houten woningen neergezet. De bedoeling was dat ze tien tot vijftien jaar in gebruik zouden blijven. Uiteindelijk zijn dat er meer dan veertig geworden. In 1963 werd het hele complex door de gemeente van de Staatsmijnen overgenomen en werden de houten huizen geleidelijk door stenen vervangen. De buurt maakt nu een knusse indruk.

h6r7-t09 Zandbergweg - Lucaskliniek

Het hoofdgebouw van de Lucasstichting voor revalidatie aan de Zandbergsweg is in 1966-1967 gebouwd naar ontwerp van F.Peutz.

Op het terrein staan enkele kunstwerken, zoals: ” De Ontplooiing”, Wu Chang.

h6r7-t17 Zandbergsweg - DOORgaan-Lou Thissen-1995

“DOORgaan”, ijzer en brons, Lou Thissen, 1995

“Levenskracht”, Sjra Schoffelen, 1998

h6r7-t10 Zandbergsweg - Mgr. Hansenschool

Mgr. Hanssenschool voor dove- en slechthorende kinderen.

“Gehoorbeentjes”, Jef Diederen, 1978.

h6r7-w01 Slot Harenlaan

Schuureikenweg met zijstraten, zoals de Slot Harenlaan, verscholen in het groen.

h6r7-v01 Schuureikenweg - Zwaan Schuureikenweg

Schuureikenweg: Zwaan

Heerlen deel 7 pag 192,2

Op de hoek Schuureikenderweg-Terschurenweg staat een hardstenen kruis in een ca. twee meter hoge nis van kunradersteen. In 1977 is er een nieuw corpus aangebracht. Het kruis werd in 1994 vernield.

Terschurenweg

h6r7-x08 Terschurenweg

Een nisje met een haast zwarte piëta op de hoek van de Terschurenweg en de Wingerdweg.

Natuurgebied met Geleenbeek achter de Terschurenweg.

h6r7-v02 Schuureikenweg

Zicht op de Schuureikenweg vanaf Naanhof.

h6r7-v03 Schuureikenweg - Zicht op Naanhhof

De hoeve Naanhof ligt net over de gemeentegrens.

h6r7-v04 Schuureikenweg - De Geleenbeek verlaat de gemeente heerlen

De Geleenbeek verlaat hier de gemeente Heerlen.

h6r7-y01 Randweg - Kruising Randweg-Patersweg

Kruispunt Randweg-Patersweg-Hommerterweg

h6r7-y02 Randweg - R.K. kerk H.Hart van Jezus

Aan het kruispunt ligt de R.K. kerk ‘Heilig Hart van Jezus’ uit 1962 naar ontwerp van H.J.A. Koene.

Achter de kerk ligt een parkje met een Lourdesgrot en een muur eromheen met bijbelse taferelen erop.

De Buitenring in aanleg (niet mijn buitenring van route 2) kruist onder de Hommerterweg door.

h6r7-z01 Patersweg St. Jan Patersweg-Piet Killaars-1950

Aan de Patersweg ligt het St. Janscollege. Deze middelbare school begon in een noodgebouw als dependance van het Bisschoppelijk College van Sittard in 1947 onder de naam ‘R.K. Hogere Burgerschool St. Jan’. Het moest een streekschool worden. Van 1963-1965 werd het stenen gebouw van nu er neergezet.

Aan de gevel een plastiek van beton: “St. Jan”, Piet Killaars.

Einde website “Heerlenzien”