h6r2-s02 Burg. Gijzelslaan Brandweerkazerne

De brandweerkazerne aan de Burg. Gijzelslaan stamt uit 1962-1963 naar ontwerp van Theo Boosten.

Frans Gijzels was bugemeester van Heerlen van 1964-1976.

h6r2-s01 Burg. Gijzelslaan - Voorm. Mijnbouw Hogeschool

Tegenover de brandweerkazerne ligt de voorm. Mijnbouw Hogeschool. Het gebouw is in 2007 verbouwd en gerenoveerd. Nu is het gedeelte aan deze straat een kantoorpand.

h6r2-s03 Burg. Gijzelslaan - afbraak oude politiebureau

Afbraak van het oude politiebureau naast de brandweerkazerne.

Woningbouw aan de Welterlaan

Twee kunstwerken van Coby Geurten: “Gezin” en “Naakt”.

Tegen de zijkanten van het viaduct zijn muurschilderingen aangebracht: ‘Work hard – play hard” van Lars Ickenroth (NL).

Hoeve De Aar  met in de nok een betonnen versiering. Het gebouw is nu een evenementen-centrum. De naam is afgeleid van ‘waterader’, niet van ‘korenaar’. De oude hoeve ‘de Aar’ lag meer naar achteren dan het huidige gebouw en wordt al in 1520 genoemd.
Het huidige gebouw stamt uit de twintiger jaren van de vorige eeuw en heeft tot in de zestiger jaren als modelboerderij gefunctioneerd. Het werd in opdracht van Ir. Dinger gebouwd door het bouwbureau van de Staatsmijnen.