h6r2-k01 Schaesbergerweg

Schaesbergerweg

De wijk Leenhof, aan het einde van de Schaesbergerweg aan de rechterkant.
De naam Leenhof is afgeleid van de in de buurt gelegen hoeve ”In ‘t Leen”, die tot het begin van de vorige eeuw eigendom was van de graven Van Schaesberg. De eerste woningen voor mijn-werkers in Heerlen werden kort na 1900 gebouwd in de zgn. periode Honigmann.
Van 1908-1920 volgde de Wendelperiode, genoemd naar de uit Lotharingen afkomstige familie De Wendel, die toen eigenaars waren van de Oranje Nassaumijnen. Zij intro-duceerden de Lotharingse bouwstijl: Een combinatie van schoon metselwerk en pleister-werk. Van deze stijl bestaan her en der in de oostelijke mijnstreek 7 varianten.  Leenhof is een woningcomplex waarvan de delen I en II behoren tot de gemeente Heerlen en de delen III en IV tot Schaesberg.
De rug-aan-rug woningen van Leenhof I (Schaesbergerweg, Leenhofstraat) kwamen tot stand in 1905 en 1906. Middelste foto.
Die van Leenhof II, in Lotharingse stijl, in 1909.

Viaduct Schaesbergerweg, naamloze muurschildering van Notch Johnson (NL).

h6r2-L01 Voskuilenweg -De Werker

Aan de Voskuilenweg staat op een binnenplaats “De werker” van Charles Vos.

Langs de Mijnspoorweg een langgerekte muurschildering: “Hall of fame” , Legal graffiti wall. Direct langs het spoor is nog een lange muurschildering gemaakt door Collin van der Sluijs, Super A en Rutger  Termolen (NL).

Aan het Hendrik Jan Karspad een oude muurschildering van een landschap van Cuttin Class.

h6r2-n01 Bredastraat

Bredastraat

Schaesbergerveld – Limburgiastraat, gemeenschapshuis “Leiehoes” met een beeldje van een onbekende maker aan de gevel: “Nepomuk”.

h6r2-n04 Schaesbergerveld - Limburgiastraat - De Zaaier - Rob Stultiens -1963

Limburgiastraat, “De Zaaier”, Rob Stultiens, 1963. Het beeld stond eerder in de tuin van de nabijgelegen kweekschool voor jongens en is door buurtbewoners van de ondergang gered.

Eindhovenstraat, ongebruikte kerk met boven de ingang beelden van beton, Jezus en de twaalf apostelen.

Schaesbergerveld, Vullingsweg: “Verbondenheid”, Marianne Pennings-Olieslagers.

Schaesbergerveld, Jerichostraat, Chinese school

Schaesbergerveld, Colijnstraat, naamloze muurschildering van James Jetlag.

De Barbarakapel, Slotweg 2, is in 1670 gesticht door de toenmalige heer van Schaesberg, Johan Frederik. Vertaling van de gevelsteen: ‘Aan de allerhoogste en beste God en de heilige Barbara (gewijd). Barbara, moge jij aanwezig zijn wanneer men de speren van de dood hecht (in ons lijf).
De betekenis van de afkorting P.D.B.D.S. is nog niet bekend, al kunnen de letters B.D.S. staan voor Baron de Schaesberg. Het chronogram verraadt het bouwjaar 1670. De kapel is in de 18e eeuw vergroot en in het begin van de 19e eeuw nogmaals sterk gewijzigd. Ook de inventaris stamt grotendeels uit het begin van de 19e eeuw. In 1998 is de kapel opnieuw gerestaureerd in opdracht van de gemeente Heerlen.

In de Sigrano-groeve aan de Heideveldweg wordt zilverzand gewonnen.

Zilverzand is uiterst zuiver en kwartsrijk. Het wordt gebruikt in de hoogwaardige glasindustrie, voor televisieschermen en in de chemische industrie, zoals in schuurmiddelen. De laatste jaren is de winning van zilverzand in de problemen gekomen door milieubewegingen die er een einde aan willen maken.

Heideveldweg met aanliggende woningen bij de nadering van de kruising met de Heerenweg. 2 Hoofdopzichterswoningen en 4 Beambtenwoningen