Douvenraderallee en ingang Arcuscollege.

Onbekende kunst in de hal van het Arcuscollege.

Naast de school in een weiland staat “Geborgenheid”, Jaap Bongers, 1984. Dit kunstwerk is van elders afkomstig.

Hoeve Overste Douvenrade, ook wel bekend als Hoeve Waterval (verwijzend naar de naam van de laatste bewoners van deze hoeve).
Het goed Douvenrade wordt voor het eerst vermeld in 1365. Het was toen in bezit van ridder Mathias van Berensberg. In de 15e eeuw was het van de familie Van Cortenbach en in de 16e en begin 17e eeuw van de familie Van Douvenrade. Omstreeks 1600 bestond Douvenrade uit drie delen: Het adellijk huis, dat later ”Onderste Douvenrade” genoemd werd en in 1753 in bezit kwam van baron Van der Heyden, genaamd Belderbusch, heer van Terworm. In 1756 kocht hij ook de kleine boerderij die vóór het adellijk huis lag. Dit was de ”Middelste Douvenrade”. Beide gebouwen verdwenen in 1870. Ten slotte was er nog een ”Overste Douvenrade”, aan de Douvenrader Allee, een hoeve die in 1870 gekocht werd door baron De Loë van Terworm. De hoeve is aan het begin van deze eeuw volledig herbouwd en eigendom van Hogeschool Zuyd.

Restant “Onderste Douvenrade” in weiland naast “Overste Douvenrade”.

IMG_0279

Aan het begin van de Eikendermolenweg staat de oudste boom van Heerlen, een plataan van ca. 280 jaar, bekend als ‘de dikke eik’. De boom moet er zijn geplant als erfafscheiding tussen twee of drie adellijke bezittingen.

Zicht op de Eikendermolenweg en de Eikendermolen.

De molen dateert uit de 18e eeuw. Het gebouw is het restant van het voormalige complex, bestaande uit herenhuis, hoeve en molen, genaamd Eyckholt. In 1739 werd ook dit complex aangekocht door de familie Van der Heyden van Terworm. Het molenwerk, dat nog geheel in tact was, werd in 1975 uit het gebouw gehaald t.b.v. de restauratie van de volmolen van Epen.

Ruïne Eyckholt en de molenvijver.

Viaduct Eikendermolenweg met muurschildering.