Bebouwing aan de Pijnsweg en een kruis aan het einde.

Moderne woningbouw

Kunst in de Willem Schweitzerlaan:

“Weltfault”, Ronald van Rikxoort en Charles H. Hensgens, 2004.

“Bok”  van Jos Hermans, 1997

John F. Kennedylaan – Muurschildering – Zangvogel – Collin van der Sluys 2019

h6r6-i08 Pijnsweg e.o. - Hegknipkunst

Hegknipkunst (Eng. Topiary)

h6r6-k08 John F. Kennedylaan - Welten - Nieuwbouw

De “Flintstone-huizen”zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw, met een bouwschandaal rond de firma ‘Vasco’ (de aannemer). Ze zijn ontworpen door Peter Sigmond.

Andere bebouwing in de wijk.

De woninggroepen De Thun en Mergelsweg stammen uit 1921 naar ontwerp van  J. Stuyt en zijn in 1986 gerenoveerd.

h6r6-L05 Mergelsweg - Mariabeeld

Mariabeeld aan de Mergelsweg.

Intussen is de Geleenbeek na de Weltervijver verder gestroomd langs zorgcentrum Douvenrade, door de wildernis, achter kasteel Terwom langs, tot voorbij hoeve Gitzbach en verdwijnt daar ondergronds.

Langs de beek liggen overloopbassins begroeid met lisdodden.