Vanaf 2010 is gewerkt aan de ontkluizing van de Caumerbeek. Ik volg dit gebeuren vanaf Hoeve De Baak tot bij de uitstroom in de Geleenbeek. Heerlen heeft er nu een flink stuk natuurschoon bij, alleen jammer dat er langs de route geen enkele rustplek is.