Gerard Bruningstraat met de R.K. kerk ”Verschijning van de Onbevlekte Maagd”, ook wel Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk genaamd. Het is een neoromaanse kerk uit 1926 naar ontwerp van van C.J.H. en J. Franssen. De trappen zijn een idee van F.Peutz.
Aan de achterkant van de kerk is de eerste steen ingemetseld. ”Me posuit” is Latijn voor ”Ik ben gelegd”; Dr. P. Mannens was de Deken van Heerlen die de steen onthulde; Prot. apost. is de afkorting van Apostolisch Protonotarius, de titel van de Deken
Op de trap staat een Mariabeeld dat ca 15 jaar geleden geplaatst is bij de renovatie van de trappen. Het is een vervanging van een soortgelijk beeld dat werd vernield.

Tegenover de kerk ligt een parkje.

De straat is genoemd naar een Nederlandse rooms-katholieke  dichter en essayist, 1898-1926.

De bij de kerk behorende pastorie.
Het terracottabeeldje aan de gevel is een geschenk van een Heerlense familie
Tegen de gevel staat een smeedijzeren kruis uit 1857. Dit kruis stond vroeger op de hoek van de Joost van Vondelstraat-Kerkraderweg en werd in 1955 hierheen verplaatst, dankzij de buurtbewoners, die het wensten te behouden.

h6r4-e09 Gerard Bruningstraat - Mathieu Kesselserf - trapgevel

Een onverwachte trapgevel aan het Mathieu Kesselserf achter de kerk.

Kerkraderweg

Het voorm. Broederhuis ”Molenberg”, ooit Joseph Wresinskihuis – Vierde Wereldbeweging, en de broederschool werden in 1922 gelijktijdig gebouwd naar ontwerp van F. Peutz. In 1931 werd de school uitgebreid en kwam er een kapel achter het Broederhuis, ook weer naar ontwerp van F. Peutz. Het onderwijs werd verzorgd door de broeders van de Maastrichtse congregatie van de Broeders van de Beyaert. Daarom werd de school in de volksmond Broederschool genoemd.

Zowel het broederhuis als de broederschool zijn recent geheel gerestaureerd.

Voor het voorm. Broederhuis staat een uit Heerlerheide afkomstig kunstwerk: “Levensboom”, Math Camps, 1995

Zicht op de Kerkraderweg met woningbouw

Hoe klein het ook mag zijn, je kunt er wel een paleisje van maken.

Joost van Vondelstraat e.a.

In 2008 stonden er nog rijen huizen dichtgespijkerd te wachten op sloop

Gelukkig is er nog veel bijna historische bouwkunst over gebleven.

Ook de Witte Wijk is door verzet van de bewoners van de slopershamer gered.

Op de Jan Campertstraat staat een kunstwerk: “Spiralen””, Martien Hendriks.

Op de brug in het verlengde van de Staringstraat heeft Serge Verheugen een metalen stimulans geplaatst.

Aan het einde van de Kerkraderweg ligt het oude stadion Kaldeborn.