De Doom (straatnaam)

Huys De Dohm. Wat wij nu De Doom noemen, is eigenlijk een complex gebouwen, bestaande uit twee aparte woningen, een herenhuis en een woonhoeve, en daar tussen een vrijstaande 19e-eeuwse schuur van Kunradersteen.
De woonhoeve is rond 1880 na een brand herbouwd in mergel en baksteen. Vroeger was het hele complex door een dubbele gracht omringd. Pas na 1950 zijn de laatste stukken ervan gedempt.

Een bord aan de gevel geeft meer informatie:
Huys de Dohm. De naam Dohm is afgeleid van het Latijnse ‘domus’, hetgeen ‘huis’ betekent. Huys de Dohm dateert uit de 8e-9e eeuw. Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat oorspronkelijk op deze plek één van de vele jachtsloten van Karel de Grote stond. In 1647 werd het gebouw verwoest, maar nog in hetzelfde jaar is de Dohm herbouwd op de oude fundamenten. Een deel van de vroegere grachten is nog te onderscheiden. De Dohm is bewoond geweest door vele adellijke geslachten. Bekend zijn: Eind 14e eeuw Jan van Wilre, 15e eeuw Van Cortenbach, 16e eeuw Van Hulsberg, genaamd Schaloen, 17e eeuw Lamberts, Tunderselt en Van Till. Latere eigenaars waren o.a. Dautzenberg, Deschamps, À Campo, Bovi, Penners, Bisscheroux en Greve.

Voor de hoeve staat een wegkruis met een houten corpus uit de eerste helft van de negentiende eeuw.

De Doom met o.a. Hoeve Mullender (nr.22). De hoeve heeft de jaarankers 1792. Daarnaast nog moderne bebouwing.

Vernieuwde basisschool in 2021.

Kapel waar in 2002 zorgcentrum St. Anna omheen gebouwd is.

Voor het gebouw staat een kunstwerk gemaakt door Lou Thissen, 2003. Drie figuren en een bal op een omgekeerde hoofdletter A (van Anna). De kleinste staat achteraan en wordt beschermd door een engel. De grootste op het hoogste punt in het midden is de volgroeide mens. De bal stelt het levenslot voor en kan zomaar van de balk rollen.

Foto's Heerlen deel 6 043

De Martinusschool in Welten is een ontwerp van Jan Stuyt. Het is een geschenk van Dr. Poels aan het rectoraat Welten. Volgens de Romeinse cijfers boven de hoofdingang gebouwd in 1916. Het is nu een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

20210918_145451

Verbouwde school Basisonderwijs Welten 2021

h6r6-f01 Weltertuynstraat -Kruisbeeld t.h.a. Mgr. Poels

Tegenover de Martinusschool staat een betonnen kruis met een totale hoogte van ca. 3m. Het opschrift luidt: ‘Dit deed ik voor u – wat doet u voor mij’. Onder het kruis staat: Ter herinnering aan Mgr. A.H. Poels den 5 oct.1919 gesticht door de bewoners van Welten.

h6r6-f03 Weltertuynstraat Oud-Welten

Zicht op een stuk Weltertuynstraat.

h6r6-f05 Weltertuynstraat

De St. Martinuskerk in Welten bestaat al van voor 1065. De huidige kerk werd grotendeels gebouwd in 1874-1875. Daar werd in 1897 naar ontwerp van J.Seelen een neogotische toren tegenaan gebouwd. Dwars op de bestaande kerkas werd in 1926, naar ontwerp van J.Seelen, in Kunradersteen een neoromaanse basilicale kerk gebouwd. In de toren hangt een klok uit 1519. De kerk werd in 1983 gerestaureerd en in 2007 van een nieuw dak voorzien.

h6r6-g01 Rector Poelsplein - Mgr. H.A.Poels

Bij de kerk staat het beeld van Mgr. H.A.Poels, brons, Wim van Hoorn, 1954. Het beeld stond in eerste instantie op het Pancratiusplein in Heerlen.

Achter het beeld van Dr. Poels staat een stenen kruis van ca. 3 meter hoogte met op het onderstuk twee marmeren platen met een aantal namen van oud-dekens, rectors en pastoors van de kerk.

Aan de zijkant van de kerk een Marianisje met bijschrift.

Een grafmonument voor M.J.M. Ahsmann

Voor de kerk, bij het gemeenschapshuis staat een beeldje van ca. 30 cm.: “St. Maartensoptocht”, brons, Ron Bastiaens, 2000

h6r6-f11 Weltertuynstraat - Versiering bij voorm. restaurant De Thun

Versiering bij voorm. restaurant De Thun

h6r6-f12 Weltertuynstraat bij voorm. restaurant De Thun

Vrouw op bank bij voorm. restaurant De Thun, Christel Lechner

h6r6-f13 Weltertuynstraat - Thun - Mark Truijen

“Thun”, Mark Truijen, brons, 1994

h6r6-f14 Weltertuynstraat -Not just a shape-Rob Thalen- Weltertuynstraat

“Not just a shape”, Rob Thalen

Het kruisbeeld met corpus van beton aan de Smidserweg, oorspronkelijk in 1962 uit hout gesneden door Sjo Habets, is vervangen.