Het Aambos met verouderd hertenkamp, 2008.

Het huidige Aambos is al zeer oud. Omdat het op een helling ligt is het, net als andere stroken bos op hellingen, niet interessant genoeg geweest voor landbouw of woningbouw. In 17e eeuwse bronnen wordt het ook wel ”Ouenbosch” , of ”Auenbosch” genoemd en vandaar is via Aombosch de naam Aambos ontstaan.

Het vernieuwde hertenkamp (op de eerste foto met blauwe Kapotte Lamp)en de vernieuwde brug.

Oliemolenstraat.

De Oliemolen en de binnenplaats ervan

Voorm. Retraitehuis.

Het retraitehuis werd geopend in 1933 naar een ontwerp van F. Peutz.

Het heette oorspronkelijk Mgr.Laurentius Schrijnenhuis (naar de bisschop van Roermond, die de initiatiefnemer was voor de bouw) en werd in één jaar gebouwd. Het werd gerund door de zusters van de Franse congregatie van de ”Filles de la Sainte Vierge de la retraite”. In 1961 kocht het bisdom Roermond het gebouw en er werd een zelfstandige filosofie-opleiding in gevestigd, die later uitgroeide tot de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP). In 2001 heeft een algehele restauratie en renovatie plaatsgevonden en thans is het in gebruik als kantoorpand.

De bijbehorende begraafplaats

Een anoniem kunstwerk bij de vijver

Een kunstwerk van de natuur

Natuurgebied met uitzicht achter de tuin van het retraitehuis

Vergaderruimte in het gebouw

De originele keuken is nog aanwezig

Twee kunstwerken binnen

De monumentale hal met uitzicht door de voordeur

Villa Haex aan de Akerstraat is eigenlijk het startpunt van de wijk Molenberg

De wijk Molenberg is een goed voorbeeld van de manier van ontwerpen van de architect ervan: Jan Stuyt (1868-1934). Hij probeerde in de huizen en wijken die hij ontwierp de katholieke opvatting van de samenleving vorm te geven. Door deze opvatting bouwde hij huizen voor de directeuren, (hoofd)ingenieurs, (hoofd)opzichters, beambten, voorlieden en mijnwerkers in een steeds minder fraaie ligging, uitvoering en versiering. Aan de woning kon je zien welke functie de huisvader bij de mijn had.

De wijk kwam in drie stadia tot stand. De eerste groep uit 1915 is inmiddels gesloopt.

De tweede kwam er in 1919-1920 en de derde in 1926-1927 naar ontwerp van W. Tap.

Woningen aan de Molenberglaan en de Caumerbeeklaan

Caumerbeeklaan 80, landhuis notaris Wijnants, F, Peutz, 1919 met een vijver ervoor en uitzicht op een stuk Aambos.

Her en der in de wijk staan zogenaamde Oostenrijkse woningen, zoals tegenover de ingang van het Retraitehuis en aan de Caumerbeeklaan.

Bijna bovenaan de Molenberglaan staat de voorm. St Theresiaschool uit 1931 naar ontwerp van F. Peutz en H.H.A. Tummers

Kruispunt Molenberglaan-Kerkraderweg met een ijzeren kruis en een stenen corpus van Sjef Drummen, 1955, totale hoogte ca. 3,25 meter.